• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Загальне Національне право

Українські діти потребують захисту. Найменші громадяни мають права, які держава у своїй Конституції зобов’язалася виконувати. Відповідно до Конституції та законодавчо-нормативних актів України всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри,статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи.

Законодавство України гарантує цілу низку пільг і допомог дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківської опіки, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що закріплені  у кодифікованих актах (Сімейному, Цивільному та Цивільно-процесуальному кодексах), Законах України, Постановах Верховної Ради України та наказах профільних Міністерств.

 1. Конституція України

  download
 2. Сімейний кодекс

  download
 3. Цивільний кодекс України

  download
 4. Цивільний процесуальний кодекс

  download
 5. Закон України "Про охорону дитинства"

  download
 6. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов"

  download
 7. Закон України "Про освіту"

  download
 8. Закон України "Про попередження насильства в сім`ї"

  download
 9. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

  download
 10. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

  download
 11. Закон України "Про громадські об'єднання"

  download
 12. Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

  download
 13. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

  download
 14. Закон України "Про соціальні послуги"

  download
 15. Постанова Кабінету Міністрів України № 866 про питання опіки

  download
 16. Постанова Кабінету Міністрів України № 905 про усиновлення

  download