• 1
  • 2

Комп'ютерна грамотність

Основна ідея проекту:

Допомога дітям Центру «Наші діти» в оволодінні елементами комп’ютерної грамотності.

Цілі проекту:

Розвиток уміння користуватися комп’ютерним обладнанням.
Навчання дітей  користуватися основними комп’ютерними програмами.
Навчання дітей швидко та якісно набирати тексти (використовуючи 10 пальців).
Ознайомлення дітей з іноземними клавіатурами (в першу чергу англійською мовою).
Пояснення поняття «Безпека в мережі інтернет».
Використовувати індивідуальний підхід до дитини, створити групи навчання за віком.
Розвиток в дитини творчого підходу для виконання завдань за допомогою комп’ютерних програм.
Провести інструктаж з техніки безпеки.
Виховання інформаційної культури, абстрактного мислення, використовувати комп’ютерні навики в професійних цілях для майбутньої професії.

Актуальність проекту:

В нашому Центрі проживають діти, які мають статус дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Дуже часто, діти даної категорії мають проблеми із успішністю в навчанні, відстають в своєму розвитку від однолітків, мають підвищену тривогу та проблеми у спілкуванні.

Причинами цих проблем, на жаль, є минуле дітей.  В минулому діти не мали нормальних умов проживання, часто прогулювали школи, були жертвами насильства. Їх батьки або особи, які їх замінювали, не мали можливості матеріально забезпечувати розвиток дітей

Наші вихованці не завжди мали доступ до комп’ютера, і вже точно ніколи не вчилися комп’ютерної грамотності. Їх пізнання обмежуються спілкуванням в соціальних мережах та комп’ютерними іграми. Маленькі діти, зовсім не знають як себе вести з технікою та не розуміють поняття «інформаційні технології».

Соціальним педагогам Центру часто доводиться організовувати дітям спілкування з родичами в Skapе, створювати поштові скриньки. В процесі даної роботи педагоги констатують повну непідготовленість дітей по роботі з комп’ютером. Вони не вміють друкувати, не знають як зареєструватися в поштових мережах, не розуміють принципу роботи обладнання.  У більш дорослих дітей Центру (підлітків) комп’ютерна грамотність обмежується спілкування з друзями в соціальних мережах та комп’ютерних іграх.  Розуміння безпеки в інтернеті, конфіденціальності власних даних у підлітків дуже низьке. Ти паче, вони рідко задумуються, що в більшості  спеціальностях комп’ютерні навики є пріоритетом.

Сучасне суспільство і сучасний світ вже важко уявити без інформаційних технологій.  І незнання дитиною основних навиків користування комп’ютером зменшує її шанси на успішну соціалізацію в суспільстві, пошук кращої роботи в майбутньому, пошук необхідної для її життя інформації

Умови реалізації проекту:

Даний проект має на меті навчити дітей комп’ютерної грамотності в максимально сприятливих для них умовах. Тому, на території Центру буде функціонувати сучасний комп’ютерний клас, з усім необхідним для навчання обладнанням (столи, стільці, ноутбуки, проектор, інша техніка). Заняття, як групові так і індивідуальні, буде вести професійний спеціаліст з інформаційних технологій, за вибраною і актуальною програмою. Всі заняття будуть проводитися в окремий визначений час, зручний як для дітей, так і для сімейних вихователів.

Очікувані результати:

(для маленьких дітей 3- 12 років)

Подолання психологічного бар’єру між дитиною та технікою.
Перше знайомство з обладнанням комп’ютера.
Розуміння дитиною техніки безпеки.
Розвиток навичок користування елементарними ( ігровими) програмами.
Розвиток навичок друкувати тексти.
Усвідомлення дітьми поняття «інтернет» і розуміння безпеки в мережі.
Використовувати спеціальні комп’ютерні програми для розвитку дітей: пам’яті, уваги, математичних здібностей, навиків вивчення іноземної мови, тощо.

(для підлітків 12 – 17 років)

Усвідомлення підлітками важливості комп’ютерної грамотності в житті.
Використання інтернету не лише для розваг.
 Розуміння безпеки та конфіденційності в інтернеті.
Оволодіння необхідними і корисними програмами.
Удосконалення вмінь друкувати тексти, користування поштою.
Робити домашні заняття та творчі завдання за допомогою комп’ютерних програм.
Проходити на комп’ютері психологічні та профорієнтаційні тести.
Вміти працювати с фото та відео файлами.
Вміти охайно і обережно використовувати техніку.

( для випускників Центру, мешканців соціального гуртожитку 17-23років)

Уміння використовувати комп’ютерні програми для навчання у професійних учбових закладах.
Використовувати інтернет для пошуку необхідної інформації, вміти складати резюме, шукати роботу.
Удосконалення навиків друкувати тексти, в тому числі і на іноземній мові (по можливості).
Уміння придбати речі в інтернеті, поняття безпеки та захисту прав споживача.
Використання комп’ютерних програм для майбутньої професії.

Строки реалізації проекту:

Листопад 2014 -  листопад 2017

Партнери: вчителі, програмісти.